Tuesday, 29 January, 2008

பட்டாம்பூச்சிகள்

படபடத்து, கருத்தை கவர்ந்து, காற்றைக் கடந்து,
அவைகள் சாலையில் வீழ்ந்து
உருண்டொடியபோதுதான் உணர்ந்தேன்
அவைகள் சிறகு கொண்ட
பட்டாம்பூச்சிகள் அன்று,
அந்த மரங்களால் கைவிடப்பட்ட
பட்டுபோன இலைகள் என்று.

மனிதர்களில் சிலர் இப்படித்தான்,
பலர் கண்களுக்கு சிலநேரம் பட்டாம்பூச்சிகளாய் தோன்றி
பின் சருகுகளாய் சாலையோரம் சேர்கின்றனர்

இதுவும் காட்சி பிழைதானோ?!

We stepped out of home, to get into the car, to start to office. I felt the above when i saw the dried leaves floating in air, and ending in the roads. And they told that, that day was a windy day! God, it(wind) was terrible. And in office the day went so busy with many meetings. And my scientist boss today sarcastically smiled at me when i din get what he said. I had a very dull face and asked him "can you repeat your last statement". I forgot about the words, pardon, excuse me, this and that. And he repeated with that NAKKAL smile. AAAA.. i thought of telling "Arae English is not our native language". And you are calling me as "Tameeel" and sometimes it sounds like Domeel, as my friend once told, and u.... Ok. But this scientist boss is too innocent. i respect him. So i may be misunderstanding his ordinary smile, who knows?!.

And when we returned, in the evening, when we stepped out of office, to go home, God its too windy. Its just pushing us. Seriously i din have complete control to stand errect.
We were running. And even without wings, the snow started flying, how to express this?!

அந்த வெள்ளை புழுதி புயலில் கிளம்பியது! Now air mixed with snow, and we not in a balance, and we were completely controlling our breath to reach the car... when i sat inside the car and closed the door, போன உயிர் திரும்ப வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. And ultimately my eyes got half wet out of tears. And i sang to myself "தேவனே என்னை பாருங்கள் என் பாவங்கள் தம்மை வாங்கி கொள்ளுங்கள்". Hope u all know this song. I was a bit depressed with the wind, temperature, snow.

And when the car proceeded, i started admiring the nature again. This snow mixing with the air, is something like creamer mixed to black coffee. And in some regions i found the swirls, and it was too awesome to see the snow making the scene so perfect. carகுள்ள இருங்கும்போது நல்லதான் இருக்கு! 'ஆனாலும் இதுக்கு போய் நீ அழுதிர்க்க வேணாம்...' my mind consoled me and dried my half wet eyes....

Thursday, 24 January, 2008

Walk with me, and just hear me : 1

Today i went to SSN office in downtown to apply for SSN(Social secuity number). Its that, only if one has this SSN he/she can get salary in US. So i went. My colleague dropped me in that Federal building, on his way to office, in his car. He showed the bus stop where i need to go to get the bus to return. And its -13Deg Fahrenheit here today. Sema kuluru.

I had been to that place before. It was when the client arranged for a winter outing. I went with my colleagues, and returned with them. That time we parked our vehicle there beside DesMoins river. That day there was snow fall. That was the first time i saw snow fall. And i watched DesMoines river only for few minutes then, till they decide on the exact path for the restaurant. The river was almost full that day, it was so nice to look at it, and that snow fall, all made me feel so happy.

And today i went to that same place, after my work got over in that SSA office. No snow fall today, and i was alone there. That river was half frozen. As i went alone, i stood there on the bridge and was staring at that half frozen river.

பாலாடை போல் அந்த பழுத்த நதியை, உறைந்த பணி தகடுகள் அங்கங்கே மூடியிருந்தன. முடிந்தவரை சுமந்துவிட்டு இறுதியில் உடலை விட்டுச்செல்லும் உயிரைப்போல், தன் தலையில் சுமந்துவந்த அந்த தகடுகளை தன் மேற்பரப்பிலேயே குவியவிட்டு, தன் பயணத்தை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்துகொண்டே இருந்தது, அந்த நதி!

வெப்பம் என்பது எனக்கு தெரியாத ஒன்று, வெளிச்த்துக்காக மட்டுமே
என்னை இறைவன் படைத்துள்ளான் என்பதுபோல், எங்கோ வானத்தில் அந்த சூரியனும் எங்களை வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தான்.
அந்த பணி தகடுகளில் அவன் ஒளி பட்டு அந்த நதியும் அழகாய் சிலிர்த்துக்கொண்டிருந்தாள்!

இவர்களை நான் ரசிப்பபதை தாங்க இயலாத அந்த காற்றுக்கு, என்ன புகைய்ச்சலோ, தானும் இருப்பதை காட்டிக்கொள்ள அந்த தகடுகளிலிருந்து புகைபோல் கிளம்பி கொண்டிருந்தது. இந்த ஆற்றின் இருகரைகளும், வெள்ளை புழுதியால் முழுக்க மூடப்பட்டிருந்தன.

கள்வன் கண்களுக்கு வைர மூட்டை போல், காதலன் கண்களுக்கு தன் கள்ளியின் சிரிப்பைப்போல், அவளுக்கு அவனின் உயிர் குடிக்கும் பார்வைபோல், எனக்கும் தனிமையில் இயற்கையை ரசிப்பது, மயக்கம் தந்தது!

And i felt my hunger, i din eat today morning. So, i started walking towards the bus stand, and was waiting for No 3 bus. And this bus travel was like a short trip to me. i saw lovely houses on either side of those roads. And its snow everywhere. And somehow my travel to Pandiyur, which is about an hour travel from Ramanathapuram in Tamilnadu flashed to my mind. There was no water there. Everywhere i saw Mulluchedi that time. And that extreme heat that time, which made me empty our water bottles one by one, that rush, and the darkened, slender hardworkers, ........ now today i am in an extreme end. Completely the opposite to every fact. Oh My God!

Friday, 18 January, 2008

jus wanted to share tis wit u people

My immediate boss here is an american. I sent him a message through IM telling
Naan : "this document is more on domain, i m not able to understand everything, can you pls explain me what i need to do? so that i can grasp that i need to, in this doc."
He : "bring in ur doc here, i can point u in the right direction"

i thought 'Ayayooo, pesunagana onum vilangitholaikadhae...' went to his office(here they say so, not place, its office) with the printout and a notepad. And he explained me that doc. Thank God i understood. But i was not clear of what i need to do. And i told him "I can understand this document now, but what i need to do now?".
He opened his eyes widely, and rotated both the eyeballs as MkumarSonOfMahalakshmi did. But rotated both the eyes at the same time. Yabbaaaa.. And one more thought came in my mind, in chutti TV, they do this way, like when they show the scientists their, eyeballs will roll this way in the opposite manner.. All these came to my mind, i acted as if i understood everything. But i din unstan what i need to do, even now... again i must ask him the same question on tuesday... God, save me...

Tuesday, 15 January, 2008

இறைமை

பிறக்கவும், உணரவும், மடியவும்
செய்கிறாய் என் இறைவா,
நிலையில்லா கூடதனை சிலகாலம்
நானென்று நினைக்கவும் வைத்தாய்,
முற்றிலும் நீயே நிறைந்திருக்க,
உன்னை உணர்ந்த பின்,
மனிதன், பறவை, செடிகொடி, விலங்கென்று
வேற்றுமை காண இயலவில்லையே

Monday, 14 January, 2008

My First Post

A reader is born when a writer publishes her/his work, and the writer is recognized when the reader wishes to read that writer’s new creations, even after reading the writer’s first creation.

I read the above from my mind, its bit confusing ya. And I hope the author of those three lines is me. Keep reading, till you get frustrated out of my writings! And I stop with this today, because I don’t know what to write now!